تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
مقاله نقش مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان


مقاله نقش مدیریت دانش بر بهره وری کارکنانمقدمه:اشتغال در گذشته جهت درآمد مستمر و تامین معاش بود در حالیکه امروزه روند جدیدی را طی می نمايد . کارکنان در پی فرصتهايی براي نشان دادن توانايی خود در حین انجام وظايف و تامین رضايت خاطر از کارشان هستند. چنانچه در تصمیم گیری بیشتر دخالت کنند واکنش مطلوب و مناسب از خود نشان می دهند . اجراي استراتژی هاي مبتنی بر کیفیت زندگي کاری نتايج مثبتی در ابعاد مختلف حیات سازمان و تولید دارد و چون افراد داراي زمینه هاي خانوادگی متفاوتی هستند و استرسهاي مختلف(حجم زیاد کار، بدکاری، ناسازگاری افرادو ...) که مختص محیط کار است بر روی زندگي کاری تاثیر می گذارد لذا اين مقوله دستخوش تغییر ات بسیاری می باشد.(تدینی، 1388 ) بیان مسئله: انسان براي تامین نیازها به کار و تلاش پرداخته است و نقش کار چیزی فراتر

ادامه مطلب  
دانلود مقاله ارشد بررسي فرسودگي شغلي دبیران زن مراكز پیش دانشگاهی


       دانلود مقاله ارشد بررسي فرسودگي شغلي دبیران زن مراكز پیش دانشگاهی شهر تهران   فهرست مطالبفصل اولمقدمه ........................................................................................................... 2بیان مسأله..................................................................................................... 3اهمیت مسأله............................................................................................... 4اهداف تحقیق............................................................................... 51-4-1- هدف كلی تحقیق................................................................................... 51-4-2- هدف جزئی تحقیق..........

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد درمان فرسودگي شغلي


25 صفحه word | فونت Tahoma سايز 12 | قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه هاي جدیدتر | قابل ویرايش و آماده چاپبخشی از فايل اثرات عمده فرسودگي شغلي بر فرد و سازمان  اثرات فیزیولوژیکی فرسودگي شغلي بر فرد عبارت است از بی نظمی ضربان قلب ، افزايش فشار خون ، فراموشی و یا حتی سکته قلبی می باشد ، اثرات فرسودگي شغلي بر جسم شامل خستگی ، کاهش یا افزايش وزن ، بی اشتهايی ، سردرد و بی خوابی می باشد . محققین بر اين باورند که بسیاری از اين علائم فیزیکی و جسمی با نشانه هاي رفتاری متعدد همراه است که عبارتند از :  تحریک پذیری ،گناهکار دانستن سايرین و بروز گرايش منفی و بدگمانی ، غیبت هاي مکرر ، سستی و انتقال فشارهاي محل کار به منزل .  فرسودگي شغلي عواقب مهمی براي سازمان در بر دارد اول آنکه ممکن است باعث شود افراد به جستجوی مشاغل یا حرفه هاي دی

ادامه مطلب  
254 - دانلود پروژه: بررسي تاثیر برونگرايی و درونگرايی و تیپ شخصیتی کارکنان بر میزان فرسودگي شغلي


         فرمت فايل:   ورد – Word و قابل ویرايشتعداد صفحات:    92  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي و تعیین برونگرايی- درونگرايی کارکنان و میزان فرسودگي شغلي آنها در نهايت بررسي رابطه تعیین تیپ شخصیتی کارشناسان و میزان فرسودگي شغلي آنها می باشدبیان مسئله براساس نظر مازلاک فرسودگي شغلي سندرمی است که در پاسخ به فشار روانی مزمن به وجود می آید و شامل سه جزء خستگی یا تحلیل عاطفی از خود بیگانگی یا مسخ شخصیت فقدان موقعیت فردی یا پیشرفت شخص است و بیشتر در میانن انواع مشاغل مددرسان و یاری دهنده نظیر مشاوران، معملمان ، مددکاران اجتماعی، پزشکان ، پلیس، پرستاران و مواردی از قبیل اين مشاغل بیشتر مشاهده می

ادامه مطلب  
دانلود پروژه بررسي مقايسه اي تاب آوري، رضايت از زندگي و فرسودگي شغلي پرستاران بخش هاي ويژه و عادي


چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي تاب آوري، رضايت از زندگي و فرسودگي شغلي پرستاران بخش هاي ويژه و عادي بود. به منظور انجام پژوهش فوق، تعداد 300 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان هاي شهر  که به روش نمونه گیری خوشه اي چند مرحله اي در سال 89 که شامل 160 پرستار بخش عادي و 140 پرستار بخش ويژه بودند، به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه هاي تاب آوری کانر و دیویدسون(CD-RISC )، پرسشنامه رضايت از زندگي دینر(SWLS)، پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش و جکسون(MBI) و پرسشنامه مشخصات فردی بود.داده ها در نرم افزار آماری ((SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور مقايسه گروه ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. و به منظور تبیین رابطه تاب آوری و رضايت

ادامه مطلب  
دانلود مقاله رابطه بین مهارت هاي ارتباطی مدیران


دانلود مقاله رابطه بین مهارت هاي ارتباطی مدیران دانلود مقاله رابطه بین مهارت هاي ارتباطی مدیران    بیان مسئله 3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7اهداف پژوهش 8فرضیه هاي تحقیق 8جامعه آماری و محدوده زمانی و مکانی پژوهش 9روش تحقیق 10ابزار گردآوری اطلاعات 10سوالات پژوهش 11مروری بر تحقیقات پیشین 12تعریف عملیاتی متغیرها و واژه هاي کلیدی 15رضايت شغلي و افزايش بهره وری 22رابطه شخصیت با موفقیت شغلي 24رابطه رضايت شغلي با شخصیت افراد 25تعاریف رضايت شغلي 27نظریه هاي رضايت شغلي 33شاخص هاي رضايت شغلي 34عوامل موثر بر رضايت شغلي 35رضايت شغلي و بهره وری 38عوامل موثر بر افزايش رضايت شغلي 41رضايت شغلي و تعهد سازمانی 47پیامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي 52رضايت شغلي و عملکرد 55اندازه گیری رضايت شغلي 56تعهد

ادامه مطلب  
تخصصی ترین سايت دانشجویان-مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگي شغلي و حمايت شغلي


         توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پژوهشتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهاي مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : دارد (به شیوه APA)نوع فايل: WORD و قابل ویرايش با فرمت docتعداد صفحه:26قسمتی از مبانی نظری متغیر:چهارچوب اين پژوهش پنداشتی بوده و برمبناي مفاهیم فرسودگي وحمايت شغلي پرستاران استوار شده است كه درراستاي آن مفاهیم  استرس شغلي، فرسودگي شغلي، عوامل موثر بر فرسودگي شغلي پرستاران ، پیامدهاي ناشی از فرسودگي شغلي، حمايت شغلي و ارتباط فرسودگي و حمايت شغلي مورد بحث و بررسي

ادامه مطلب  
بررسي رابطه بین رضايت شغلي دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان (word) 21 صفحه


عموان:بررسي رابطه بین رضايت شغلي دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان در دبیرستانهاي دولتی شهرستان ملكان قالب بندی:wordتعداد صفحات:21 محتویاتچکیدهمقدمهبیان مسألهاهداف تحقیقروش تحقیقابزار جمع آوری اطلاعات اعتبار(Validity) و پايايی(Reliability) ابزار جمع آوری اطلاعاتروش تجزیه و تحلیل داده هاي آماریتجزیه و تحلیل استنباطی داده هاي آماری( آزمون آماری فرضیه هاي تحقیق )آزمون فرضیه 1: بین رضايت شغلي دبیران و رفتار شهروندی سازمانی آنان در دبیرستانهاي شهرستان ملكان رابطه معنا داری وجود داردآزمون فرضیه1-1: بین رضايت ازكار و رفتار شهروندی سازمانی دبیران دبیرستانهاي دولتی شهرستان ملكان رابطه معنا داری وجود دارد.آزمون فرضیه2-1 . بین رضايت از مافوق و رفتار شهروندی سازمانی دبیران دبیرستانهاي دولتی شهرس

ادامه مطلب  
تحقیق رضايت شغلي


فرمت وُرد38 صفحهرضايت شغلي مقدمه :به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، از میان همه مفاهیمی‌كه روانشناسان و متخصصان رفتار سازمانی و مدیریت در موقعیتهاي سازمانی مختلف مطالعه كرده اند، رضايت شغلي از مهم ترین زمینه هاي پژوهشی بوده است به همین دلیل دیدگاه ها و مفهوم سازی هاي  متعدد و گاه متناقض درباره آن شكل گرفته و توسعه یافته است. اين مفهوم تلاشهاي نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و نیز در تمامی‌سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت یافته است. اهمیت رضايت شغلي از یك سو به دلیل نقشی است كه در  پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی كار دارد و یكی از عوامل بسیار مهم در ايجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به كارش می‌باشد و به اعتقاد برخی صاحبنظران كاركنانی كه از كار خود رضايت دارند در مقايسه با آنان كه احساس رضايت نمی‌كنن

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلايد) تعریف هموویژلانس و اهمیت آن


 با سلام
فايل تعریف هموویژلانس و اهمیت آن یک پاورپوینت بسیار عالی در 150 اسلايد می باشد اين PowerPoint بر اساس استاندارد هاي اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ اين فايل داراي طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاين پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلايد ها بسیار ساده و قابل درک براي شما می باشد، ما عالی بودن اين فايل رو تضمین می کنیم.
محتواب برخی از اسلايد ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فايل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
اسلايدهاي سیستم هموویژلانس- ويژه پرستاران4Recruit

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi